αγγλική μετάφραση του όρου «αντικαταστώ»

EL

«αντικαταστώ» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αντικαταστώ {ρ.}
EL

αντικαταστώ {ρήμα}

volume_up
αντικαταστώ (επίσης: εκτοπίζω)