αγγλική μετάφραση του όρου «αντιδιαστέλλω»

EL

«αντιδιαστέλλω» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αντιδιαστέλλω {μεταβ.ρ.}
EL

αντιδιαστέλλω {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
αντιδιαστέλλω (επίσης: διαφοροποιώ, ξεχωρίζω)