αγγλική μετάφραση του όρου «ανταποκρίνομαι»

EL

«ανταποκρίνομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανταποκρίνομαι {ρήμα}

volume_up
ανταποκρίνομαι
ανταποκρίνομαι
volume_up
to answer {ρ.} (to suit a need or purpose satisf)