αγγλική μετάφραση του όρου «ανταλλαγή δημοσιεύσεων»

EL

«ανταλλαγή δημοσιεύσεων» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανταλλαγή δημοσιεύσεων {θηλυκό}

volume_up
1. δημοσιογραφία
ανταλλαγή δημοσιεύσεων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανταλλαγή δημοσιεύσεων» στα αγγλικά

ανταλλαγή ουσιαστικό
ανταλλαγή πληροφοριών ουσιαστικό
ανταλλαγή απασχόλησης ουσιαστικό