αγγλική μετάφραση του όρου «ανταλλαγές νέων»

EL

«ανταλλαγές νέων» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανταλλαγές νέων {πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

volume_up
1. εκπαίδευση
ανταλλαγές νέων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανταλλαγές νέων» στα αγγλικά

εγκληματική συμπεριφορά των νέων ουσιαστικό
ανεργία των νέων ουσιαστικό
βιβλιοθήκη νέων ουσιαστικό
εργασία των νέων ουσιαστικό