αγγλική μετάφραση του όρου «ανταγωνίζομαι»

EL

«ανταγωνίζομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανταγωνίζομαι {ρήμα}

volume_up
ανταγωνίζομαι
ανταγωνίζομαι (επίσης: διαγωνίζομαι, συναγωνίζομαι)
ανταγωνίζομαι