αγγλική μετάφραση του όρου «αντίκειμαι»

EL

«αντίκειμαι» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αντίκειμαι {μεταβ.ρ.}
EL

αντίκειμαι {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
αντίκειμαι (επίσης: αντιβαίνω)