αγγλική μετάφραση του όρου «αντίγραφο»

EL

«αντίγραφο» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

αντίγραφο {ουδέτερο}

volume_up
1. γενικός
αντίγραφο (επίσης: διπλότυπο)
αντίγραφο
volume_up
reproduction {ουσ.} (a duplicate)
αντίγραφο
volume_up
transcript {ουσ.} (legal copy)
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
αντίγραφο (επίσης: αντίτυπο, κακέκτυπο)
Αποθηκεύστε το αντίγραφο ασφαλείας του πιστοποιητικού EFS σε ασφαλές σημείο.
Store the backup copy of your EFS certificate in a safe place.
Τα Windows δημιουργούν αυτόματα στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο για κάθε αρχείο.
Windows automatically creates a copy of each file on your computer.
Ένα αντίγραφο της εικόνας ενσωματώνεται σε κάθε τραγούδι που προέρχεται από το συγκεκριμένο άλμπουμ.
A copy of the picture is embedded into each of the songs from that album.
2. Πληροφορική
αντίγραφο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αντίγραφο» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΑυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν το αντίγραφο ασφαλείας αποθηκεύεται σε CD ή DVD.
You will only see this option if your backup is being saved on CDs or DVDs.
GreekΕμφανίζει αν το αντίγραφο των Windows είναι γνήσιο, αποτρέποντας την πειρατεία λογισμικού.
Shows whether your copy of Windows is genuine, which helps prevent software piracy.
GreekΤα Windows δημιουργούν αυτόματα στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο για κάθε αρχείο.
GreekΟ αριθμός-κλειδί που πληκτρολογήσατε δεν αντιστοιχεί στο αντίγραφο των Windows που διαθέτετε.
The key you typed does not match the key assigned to your copy of Windows.
GreekΣυνήθως οι όροι της άδειας χρήσης επιτρέπουν ένα αντίγραφο των Windows για χρήση σε κάθε υπολογιστή.
Usually the license terms allow one copy of Windows to be used on each computer.
GreekΟ αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν θα είναι έγκυρος εάν εκτελείτε κάποιο μη γνήσιο αντίγραφο των Windows.
The product key won't be valid if you're running a non-genuine copy of Windows.
GreekΕδώ αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε, σε περίπτωση που το χρειαστείτε αργότερα.
A copy of every message you send is saved here, just in case you need it later.
GreekΑποθηκεύστε το αντίγραφο ασφαλείας του πιστοποιητικού EFS σε ασφαλές σημείο.
GreekΚάθε έξι μήνες, θα πρέπει να δημιουργείτε ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας ειδώλου Windows Complete PC.
You should create a new Windows Complete PC Backup image every six months.
GreekΚατά την εγκατάσταση, πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος που συνοδεύει το αντίγραφο των Windows.
During installation, enter the product key that came with your copy of Windows.
GreekΈνα αντίγραφο της εικόνας ενσωματώνεται σε κάθε τραγούδι που προέρχεται από το συγκεκριμένο άλμπουμ.
GreekΘα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα αντίγραφο της καταγγελίας σας για το αρχείο σας.
You will receive an e-mail with a copy of your complaint for your records.
GreekΤα Windows αποθηκεύουν στο OneDrive ένα αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας.
GreekΈχετε περιθώριο τριών ημερών για να ενεργοποιήσετε το αντίγραφο των Windows μετά την αλλαγή του υλικού.
You will have three days to activate your copy of Windows after changing your hardware.
GreekΜε ένα ενεργοποιημένο αντίγραφο των Windows, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες των Windows.
With an activated copy of Windows, you’ll be able to use every feature of Windows.
GreekΣυνήθως, ο κανόνας είναι ότι μόνο ένα αντίγραφο των Windows μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή.
Usually, the rule to follow is that only one copy of Windows can be installed on one PC.
Greekθα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
GreekΑυτό θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, αλλά το αντίγραφο των Windows 7 δεν θα ενεργοποιηθεί.
This will allow you to finish setup, but your copy of Windows 7 won't be activated.
GreekΑν είναι, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε ένα νέο αντίγραφο των Windows.
GreekΈχετε περιθώριο 30 ημερών για να ενεργοποιήσετε το αντίγραφο των Windows.