αγγλική μετάφραση του όρου «αντίγραφα ασφαλείας»

EL

«αντίγραφα ασφαλείας» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

αντίγραφα ασφαλείας {πάντα στον πληθυντικό αριθμό}

volume_up
1. Πληροφορική
αντίγραφα ασφαλείας
volume_up
backup {ουσ.} (data copy)
Τα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται σε σύνολα που ονομάζονται περίοδοι αντιγράφων ασφαλείας.
Backups are created in sets known as backup periods.
Τα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα αρχεία και τα προγράμματα σε όλα τα διαμερίσματα.
The backup should include all files and programs on all partitions.
Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τα παλιότερα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων.
You can then select and delete older file backups.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αντίγραφα ασφαλείας» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΜπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε τα παλιότερα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων.
GreekΚάντε κλικ στο κουμπί Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων και μετά ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού.
GreekΕάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πιστοποιητικά EFS, τότε πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για όλα.
If there is more than one EFS certificate, you should back up all of them.
GreekΤα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα αρχεία και τα προγράμματα σε όλα τα διαμερίσματα.
GreekΠριν ξεκινήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των προγραμμάτων, των αρχείων και των ρυθμίσεών σας.
GreekΤα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται σε σύνολα που ονομάζονται περίοδοι αντιγράφων ασφαλείας.
GreekΑντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά: Συνήθεις ερωτήσεις
GreekΑντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά: Συνήθεις ερωτήσεις
GreekΑντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά
GreekΑντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά
GreekΑντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά: Συνήθεις ερωτήσεις
Turn back time on your PC: Undo system changes with System Restore Start your computer in safe mode Startup Repair: frequently asked questions Demo: Restore an old version of a file

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αντίγραφα ασφαλείας» στα αγγλικά

αντίγραφο ασφαλείας ουσιαστικό
English
ζώνη ασφαλείας ουσιαστικό
English
συστήματα ασφαλείας ουσιαστικό
σύστημα ασφαλείας ουσιαστικό