αγγλική μετάφραση του όρου «αντί»

EL

«αντί» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αντί {συνδ.}
volume_up
αντί {προθ.}
EL

αντί {σύνδεσμος}

volume_up
αντί
Είναι μια μηχανική λύση στο πρόβλημα, αντί να χρησιμοποιήσουμε μηχατρονική.
It's a mechanical solution to a problem, instead of using mechatronics.
Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πείτε "the destination", αντί "my destination".
Tip: You can also say "the destination," instead of "my destination."
Αντί για κενά βλέμματα και αμηχανία, τώρα με δείχνουν και χαμογελούν!
Instead of blank stares and awkwardness, now it is pointing and smiling!
αντί (επίσης: στη θέση)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αντί» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΣε κάποιες περιοχές, ίσως πρέπει να επιλέξετε Υπότιτλος αντί για Κλειστές λεζάντες.
In some regions, you may need to select Subtitles instead of Closed Captioning.
GreekΠολλοί υπολογιστές σήμερα διαθέτουν ενσωματωμένα γραφικά αντί για κάρτα γραφικών.
Many computers today come with integrated graphics in place of a video card.
GreekΣυμβουλή: Μπορείτε επίσης να πείτε "traffic layer" ή "traffic view", αντί "traffic".
Tip: You can also say "traffic layer" or "traffic view," instead of "traffic."
GreekΑυτοί οι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένα γραφικά αντί για κάρτα γραφικών.
GreekΣυμβουλή: Μπορείτε επίσης να πείτε "satellite layer" ή "satellite view", αντί "satellite".
Tip: You can also say "satellite layer" or "satellite view," instead of "satellite."
GreekΕίναι μια μηχανική λύση στο πρόβλημα, αντί να χρησιμοποιήσουμε μηχατρονική.
GreekΣυμβουλή: Μπορείτε επίσης να πείτε "the destination", αντί "my destination".
GreekΑντί να φύγει, Υποχωρεί, και πιάνει την Πόλα Ράντκλιφ, λέγοντας, "Έλα.
Instead of taking off, she falls back, and she grabs Paula Radcliffe, says, "Come on.
Greek1:31 Βίντεο: Άνθρωπος: Ξέρεις κάτι, αντί να οδηγήσω σήμερα, θα περπατήσω.
GreekTo Mahjong Titans είναι μια μορφή πασιέντζας που παίζεται με πολύχρωμα πλακίδια αντί για χαρτιά.
Mahjong Titans is a solitaire game played with colorful tiles instead of cards.
GreekΕνδεχομένως να θέλουν να παρακολουθήσουν μετατροπές, όπως προβολές σελίδων αντί για αγορές.
GreekΑντί για κενά βλέμματα και αμηχανία, τώρα με δείχνουν και χαμογελούν!
GreekΤο 95% των συμμετεχόντων προτίμησαν την ομαλή σχεδίαση του Internet Explorer αντί του Safari.
95% of participants preferred the fluid, seamless design of Internet Explorer to Safari.
GreekΠροτείνουμε να δημιουργήσετε νέες διαφημίσεις, αντί να επεξεργαστείτε τις ήδη υπάρχουσες.
GreekΑντί να απευθυνθούν σε φίλους ή συγγενείς, έστρεψαν την προσοχή τους στο χώρο εργασίας του Ντέιβιντ.
Instead of turning to friends or relatives, they looked to David's workplace.
GreekΑν η συσκευή δεν είναι συμβατή, τα Windows 7 θα εκκινήσουν την Αυτόματη εκτέλεση αντί για αυτό.
If the device isn’t compatible, Windows 7 will launch AutoPlay instead.
GreekΑντί για αυτό, μπορείτε να κάνετε τα πάντα στο Windows Update από τις Ρυθμίσεις υπολογιστή.
Greek1:24 Υπάρχει, λοιπόν, ένας λόγος για τον οποίο τα μελετάω αυτά, αντί για την παραδοσιακή ανθρωπολογία.
1:24 Now there's a reason why I study this, versus traditional anthropology.
GreekΈτσι, όποτε είναι δυνατόν, να επιλέγουν τις εναλλακτικές λύσεις αντί για πλαστικά μίας χρήσης.
GreekΕίναι πιο ασφαλές να χρησιμοποιείτε έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη αντί για έναν λογαριασμό διαχειριστή.
It's more secure to use a standard user account instead of an administrator account.