αγγλική μετάφραση του όρου «ανοικτός κώδικας»

EL

«ανοικτός κώδικας» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανοικτός κώδικας {αρσενικό}

volume_up
ανοικτός κώδικας (επίσης: ανοικτός πηγαίος κώδικας)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανοικτός κώδικας» στα αγγλικά

ανοικτός επίθετο
κώδικας ουσιαστικό
ανοικτός πηγαίος κώδικας ουσιαστικό
ταχυδρομικός κώδικας ουσιαστικό
πηγαίος κώδικας ουσιαστικό
ποινικός κώδικας ουσιαστικό
ραβδωτός κώδικας ουσιαστικό
English
ανοικτός συνδυασμός ουσιαστικό
αστικός κώδικας ουσιαστικό
English
γραμμωτός κώδικας ουσιαστικό
English
διοικητικός κώδικας ουσιαστικό
εργατικός κώδικας ουσιαστικό
English
γενετικός κώδικας ουσιαστικό