αγγλική μετάφραση του όρου «ανθυγιεινός»

EL

«ανθυγιεινός» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανθυγιεινός {αρσενικό επίθετο}

volume_up
ανθυγιεινός (επίσης: νοσηρός)
ανθυγιεινός (επίσης: βλαβερός, βλαπτικός, επιβλαβής)