αγγλική μετάφραση του όρου «ανεξέλεγκτη απόρριψη»

EL

«ανεξέλεγκτη απόρριψη» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανεξέλεγκτη απόρριψη {θηλυκό}

volume_up
1. νομική
ανεξέλεγκτη απόρριψη

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανεξέλεγκτη απόρριψη» στα αγγλικά

απόρριψη ουσιαστικό