αγγλική μετάφραση του όρου «αναφλέγω»

EL

«αναφλέγω» Αγγλικά μετάφραση

EL

αναφλέγω {ενεργητική φωνή}

volume_up
αναφλέγω (επίσης: ανάβω, ανάβω, αναφλέγομαι)