αγγλική μετάφραση του όρου «ανατινάζομαι»

EL

«ανατινάζομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανατινάζομαι {παθητική φωνή}

volume_up
ανατινάζομαι (επίσης: ανατινάζω)