αγγλική μετάφραση του όρου «ανατιμώμαι»

EL

«ανατιμώμαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανατιμώμαι {ρήμα}

volume_up
ανατιμώμαι
volume_up
to appreciate {ρ.} (to increase in value)