αγγλική μετάφραση του όρου «αναστολή της βοήθειας»

EL

«αναστολή της βοήθειας» Αγγλικά μετάφραση

EL

αναστολή της βοήθειας {θηλυκό}

volume_up
αναστολή της βοήθειας

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αναστολή της βοήθειας» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αναστολή της βοήθειας» στα αγγλικά

της
English
αναστολή ουσιαστικό
αξιολόγηση της βοήθειας ουσιαστικό
δικαιούχος της βοήθειας ουσιαστικό
προέλευση της βοήθειας ουσιαστικό
χρηματοδότηση της βοήθειας ουσιαστικό
χρησιμοποίηση της βοήθειας ουσιαστικό
English