αγγλική μετάφραση του όρου «ανασκολπίζω»

EL

«ανασκολπίζω» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ανασκολπίζω {ρ.}
EL

ανασκολπίζω {ρήμα}

volume_up
ανασκολπίζω (επίσης: καρφώνω)