αγγλική μετάφραση του όρου «ανασκολοπίζω»

EL

«ανασκολοπίζω» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανασκολοπίζω {ρήμα}

volume_up
1. παλιομοδίτικο
ανασκολοπίζω (επίσης: καρφώνω)