αγγλική μετάφραση του όρου «αναπτυξιακή πολιτική»

EL

«αναπτυξιακή πολιτική» Αγγλικά μετάφραση

EL

αναπτυξιακή πολιτική {θηλυκό}

volume_up
1. πολιτική
αναπτυξιακή πολιτική

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αναπτυξιακή πολιτική» στα αγγλικά

πολιτική ουσιαστικό
Κοινή γεωργική πολιτική ουσιαστικό
αδέσμευτη πολιτική ουσιαστικό
αλιευτική πολιτική ουσιαστικό
αμυντική πολιτική ουσιαστικό
αναπτυξιακή βοήθεια ουσιαστικό
βιομηχανική πολιτική ουσιαστικό
γεωργική πολιτική ουσιαστικό
γεωργονομισματική πολιτική ουσιαστικό
δασική πολιτική ουσιαστικό
δασμολογική πολιτική ουσιαστικό
δημογραφική πολιτική ουσιαστικό
δημοσιονομική πολιτική ουσιαστικό
δημόσια πολιτική ουσιαστικό
διαρθρωτική πολιτική ουσιαστικό
διεθνής πολιτική ουσιαστικό
εθνική γεωργική πολιτική ουσιαστικό
εισοδηματική πολιτική ουσιαστικό
εκπαιδευτική πολιτική ουσιαστικό