αγγλική μετάφραση του όρου «αναπνέω»

EL

«αναπνέω» Αγγλικά μετάφραση

EL

αναπνέω {ρήμα}

volume_up
αναπνέω