αγγλική μετάφραση του όρου «αναπαραγωγικός ταχυαντιδραστήρας»

EL

«αναπαραγωγικός ταχυαντιδραστήρας» Αγγλικά μετάφραση

EL

αναπαραγωγικός ταχυαντιδραστήρας {αρσενικό}

volume_up
1. τεχνολογία
αναπαραγωγικός ταχυαντιδραστήρας