αγγλική μετάφραση του όρου «ανανεώσιμοι πόροι»

EL

«ανανεώσιμοι πόροι» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανανεώσιμοι πόροι {πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

volume_up
1. φυσική
ανανεώσιμοι πόροι

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανανεώσιμοι πόροι» στα αγγλικά

υδάτινοι πόροι ουσιαστικό
ίδιοι πόροι ουσιαστικό
αλιευτικοί πόροι ουσιαστικό
διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι ουσιαστικό
εδαφικοί πόροι ουσιαστικό
ενεργειακοί πόροι ουσιαστικό
επισιτιστικοί πόροι ουσιαστικό
ζωικοί πόροι ουσιαστικό
θαλάσσιοι πόροι ουσιαστικό
οικονομικοί πόροι ουσιαστικό
πρόσθετοι πόροι ουσιαστικό
φυσικοί πόροι ουσιαστικό
φυτικοί πόροι ουσιαστικό