αγγλική μετάφραση του όρου «ανανεώσιμη ενέργεια»

EL

«ανανεώσιμη ενέργεια» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανανεώσιμη ενέργεια {θηλυκό}

volume_up
1. φυσική
ανανεώσιμη ενέργεια

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανανεώσιμη ενέργεια» στα αγγλικά

ενέργεια ουσιαστικό
αιολική ενέργεια ουσιαστικό
ατομική ενέργεια ουσιαστικό
γεωθερμική ενέργεια ουσιαστικό
δυναμική ενέργεια ουσιαστικό
ηλεκτρική ενέργεια ουσιαστικό
ηλιακή ενέργεια ουσιαστικό
θερμική ενέργεια ουσιαστικό
πυρηνική ενέργεια ουσιαστικό
υδροδυναμική ενέργεια ουσιαστικό
υδροηλεκτρική ενέργεια ουσιαστικό
ελεύθερη ενέργεια ουσιαστικό