αγγλική μετάφραση του όρου «ανακοινώνω»

EL

«ανακοινώνω» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανακοινώνω {ρήμα}

volume_up
ανακοινώνω
ανακοινώνω (επίσης: δηλώνω)
ανακοινώνω (επίσης: δημοσιεύω)
ανακοινώνω (επίσης: ανακηρύσσω)