αγγλική μετάφραση του όρου «αναδύομαι»

EL

«αναδύομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

αναδύομαι {ρήμα}

volume_up
αναδύομαι
αναδύομαι