αγγλική μετάφραση του όρου «αναβάλλω»

EL

«αναβάλλω» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αναβάλλω {μεταβ.ρ.}
EL

αναβάλλω {ρήμα}

volume_up
αναβάλλω (επίσης: καθυστερώ)
αναβάλλω
αναβάλλω
αναβάλλω (επίσης: διακόπτω)