αγγλική μετάφραση του όρου «ανά δύο έτη»

EL

«ανά δύο έτη» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανά δύο έτη {επίρρημα}

volume_up
ανά δύο έτη

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανά δύο έτη» στα αγγλικά

ανά μετοχή
English
δύο αριθμητικό
English
δύο ουσιαστικό
English
ανά δύο εβδομάδες επίρρημα
English