αγγλική μετάφραση του όρου «ανάλυση πληροφοριών»

EL

«ανάλυση πληροφοριών» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανάλυση πληροφοριών {θηλυκό}

volume_up
ανάλυση πληροφοριών

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανάλυση πληροφοριών» στα αγγλικά

ανάλυση ουσιαστικό
τράπεζα πληροφοριών ουσιαστικό
τεχνολογία των πληροφοριών ουσιαστικό
αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών ουσιαστικό
ανάλυση αιτίων ουσιαστικό
ανάλυση εισροών-εκροών ουσιαστικό
ανάλυση κόστους ουσιαστικό
ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας ουσιαστικό
ανάλυση κόστους-ωφέλειας ουσιαστικό
ανάλυση του νερού ουσιαστικό
ανάλυση των ισολογισμών ουσιαστικό
ανάλυση φάσματος ουσιαστικό
ανταλλαγή πληροφοριών ουσιαστικό
βιομηχανία των πληροφοριών ουσιαστικό
γραφείο πληροφοριών ουσιαστικό
δίκαιο των πληροφοριών ουσιαστικό
διάδοση πληροφοριών ουσιαστικό