αγγλική μετάφραση του όρου «ανάλυση αιτίων»

EL

«ανάλυση αιτίων» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανάλυση αιτίων {θηλυκό}

volume_up
ανάλυση αιτίων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανάλυση αιτίων» στα αγγλικά

ανάλυση ουσιαστικό
ανάλυση εισροών-εκροών ουσιαστικό
ανάλυση κόστους ουσιαστικό
ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας ουσιαστικό
ανάλυση κόστους-ωφέλειας ουσιαστικό
ανάλυση πληροφοριών ουσιαστικό
ανάλυση του νερού ουσιαστικό
ανάλυση των ισολογισμών ουσιαστικό
ανάλυση φάσματος ουσιαστικό