αγγλική μετάφραση του όρου «ανάδοχος»

EL

«ανάδοχος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ανάδοχος {αρσ./θηλ.}
volume_up
ανάδοχος γονέας {αρσ.}
EL

ανάδοχος {αρσενικό}

volume_up
ανάδοχος (επίσης: εργολάβος, εργολήπτης)