αγγλική μετάφραση του όρου «ανάγκη εργατικού δυναμικού»

EL

«ανάγκη εργατικού δυναμικού» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανάγκη εργατικού δυναμικού {θηλυκό}

volume_up
ανάγκη εργατικού δυναμικού

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανάγκη εργατικού δυναμικού» στα αγγλικά

ανάγκη ουσιαστικό
έλλειψη εργατικού δυναμικού ουσιαστικό
επιχείρηση μίσθωσης εργατικού δυναμικού ουσιαστικό
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ουσιαστικό
προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού ουσιαστικό