αγγλική μετάφραση του όρου «ανάγκες σε νερό»

EL

«ανάγκες σε νερό» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανάγκες σε νερό {πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

volume_up
ανάγκες σε νερό

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανάγκες σε νερό» στα αγγλικά

νερό ουσιαστικό
English
σε μετοχή
English