αγγλική μετάφραση του όρου «ανάβω»

EL

«ανάβω» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανάβω {ενεργητική φωνή}

volume_up