αγγλική μετάφραση του όρου «αμύνομαι»

EL

«αμύνομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

αμύνομαι {ρήμα}

volume_up