αγγλική μετάφραση του όρου «αμφισβητώ (την αλήθεια ή την εγκυρότητα)»

EL

«αμφισβητώ (την αλήθεια ή την εγκυρότητα)» Αγγλικά μετάφραση

EL

αμφισβητώ (την αλήθεια ή την εγκυρότητα) {ρήμα}

volume_up
αμφισβητώ (την αλήθεια ή την εγκυρότητα)