αγγλική μετάφραση του όρου «αμέσως»

EL

«αμέσως» Αγγλικά μετάφραση

EL

αμέσως {επίρρημα}

volume_up
αμέσως
Βγάλαμε τα πορτοκαλί βαρέλια και οι άνθρωποι απλά εμφανίστηκαν αμέσως στο δρόμο.
We put out the orange barrels, and people just materialized immediately into the street.
Αν σας ζητηθεί, καταργήστε αμέσως το λογισμικό που εντοπίστηκε.
If you're prompted, remove the detected software immediately.
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Payable immediately after the receipt of the goods.
αμέσως
Αμέσως παρατηρώ αλλαγή στο μοτίβο που προκύπτει.
And, right away, I see there's a different pattern that emerges.
Μπορείτε να δείτε αμέσως ότι το Device Stage έχει προσαρμοστεί για τη συσκευή σας.
It’s obvious right away that Device Stage has been customized for your device.
αμέσως
Και αυτό που μπορείτε να δείτε αμέσως είναι ότι αρχίζετε να έχετε διαφορετική σχέση με τους αριθμούς.
And what you can see straight away is you start to have a different relationship to the numbers.
αμέσως
volume_up
at once {επιρ.} (immediately)
Μόλις κάνετε τις αλλαγές στο Google+, θα εμφανιστούν αμέσως και στο YouTube.
Once you make changes in Google+, the changes will appear on YouTube.
αμέσως

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αμέσως» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΜπορείτε να δείτε αμέσως ότι το Device Stage έχει προσαρμοστεί για τη συσκευή σας.
It’s obvious right away that Device Stage has been customized for your device.
GreekΑποφάσισα αμέσως ότι αυτό θα είναι το όνομα του παιχνιδιού, ή η νέα μου αναφώνηση.
You can use it at TED. Chimborazo, right? It's like "eureka" and "bingo" had a baby.
GreekΒγάλαμε τα πορτοκαλί βαρέλια και οι άνθρωποι απλά εμφανίστηκαν αμέσως στο δρόμο.
We put out the orange barrels, and people just materialized immediately into the street.
GreekΑμέσως μόλις η οθόνη μείνει κενή για πρώτη φορά, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8.
Immediately after the screen goes blank for the first time, press the F8 key repeatedly.
GreekΜόλις κάνετε τις αλλαγές στο Google+, θα εμφανιστούν αμέσως και στο YouTube.
GreekΜπορούμε απλά να δείξουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και να πάρουμε αμέσως ενημερώσεις.
Now what we can do is point at the front of the newspaper and immediately get the bulletin.
GreekΘα το ήθελα πολύ, αλλά γιατί ; Έτσι αμέσως την πήρα τηλέφωνο, φυσικά.
GreekΜπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και να εκτελέσετε αμέσως το εργαλείο.
GreekΜπορείτε να επεξεργαστείτε αμέσως μία λέξη-κλειδί ή να επεξεργαστείτε μαζικά λέξεις-κλειδιά.
GreekΩστόσο, δεν πρόκειται να σας χρεώσουμε 5 €, αν η αμέσως καλύτερη προσφορά δεν ξεπερνά τα 3 €.
However, we're not going to charge you $5.00 if your closest competition is only bidding $3.00.
GreekΣημειώστε ότι τα αρχεία αντιγράφονται αμέσως μόλις τα σύρω εδώ μέσα.
GreekΣε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως το AdWords για βίντεο:
GreekΑμέσως εμφανίστηκε στην οθόνη μια μεταφρασμένη έκδοση της Βοήθειας.
GreekΑυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά τη δημιουργία μιας διαφήμισης βίντεο στο AdWords για βίντεο.
You may see this status immediately after creating a video ad in AdWords for video.
GreekΑν σας ζητηθεί, καταργήστε αμέσως το λογισμικό που εντοπίστηκε.
GreekΚαι αμέσως μετά κρατούσα την αναπνοή μου για πεντέμιση λεπτά.
GreekΚαι αυτό που μπορείτε να δείτε αμέσως είναι ότι αρχίζετε να έχετε διαφορετική σχέση με τους αριθμούς.
And what you can see straight away is you start to have a different relationship to the numbers.
GreekΤο Popcorn ψάχνει αμέσως στο Διαδίκτυο, μιλά με το Google, παίρνει τον χάρτη, και τον εμφανίζει στην οθόνη.
GreekΌταν πληκτρολογείτε και στέλνετε ένα άμεσο μήνυμα, το μήνυμα είναι αμέσως ορατό σε όλους τους συμμετέχοντες.
When you type and send an instant message, the message is immediately visible to all participants.
GreekΑμέσως παρατηρώ αλλαγή στο μοτίβο που προκύπτει.