αγγλική μετάφραση του όρου «αλλοιώνομαι»

EL

«αλλοιώνομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

αλλοιώνομαι {ρήμα}

volume_up
αλλοιώνομαι (επίσης: χαλάω)
volume_up
to spoil {ρ.} (to go bad)
αλλοιώνομαι (επίσης: χαλάω)