αγγλική μετάφραση του όρου «αλλάζω θέση»

EL

«αλλάζω θέση» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αλλάζω θέση {ρ.}
EL

αλλάζω θέση {ρήμα}

volume_up
αλλάζω θέση (επίσης: μετακινώ)
αλλάζω θέση
volume_up
to change over to sth {ρ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αλλάζω θέση» στα αγγλικά

αλλάζω ρήμα
θέση ουσιαστικό
στη θέση σύνδεσμος
English
φέρνω σε δύσκολη θέση ρήμα
English
αλλάζω την ημερομηνία σε προγενέστερη ρήμα
δεσπόζουσα θέση ουσιαστικό