αγγλική μετάφραση του όρου «αλιεία ανοικτής θάλασσας»

EL

«αλιεία ανοικτής θάλασσας» Αγγλικά μετάφραση

EL

αλιεία ανοικτής θάλασσας {θηλυκό}

volume_up
1. βιομηχανία
αλιεία ανοικτής θάλασσας

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αλιεία ανοικτής θάλασσας» στα αγγλικά

αλιεία ουσιαστικό
English
εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας ουσιαστικό