αγγλική μετάφραση του όρου «Αληθώς ανέστη!»

EL

«Αληθώς ανέστη!» Αγγλικά μετάφραση

EL

Αληθώς ανέστη! {επιφώνημα}

volume_up
Αληθώς ανέστη!
volume_up
Happy Easter {επιφ.} [π.χ.] (reply to the greeting)