αγγλική μετάφραση του όρου «αλατούχος»

EL

«αλατούχος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αλατούχος {αρσ.επιθ.}
EL

αλατούχος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
1. γενικός
αλατούχος
2. κυριολεκτικό
αλατούχος
volume_up
salty {επιθ.} (solution)