αγγλική μετάφραση του όρου «αλίπαστο προϊόν»

EL

«αλίπαστο προϊόν» Αγγλικά μετάφραση

EL

αλίπαστο προϊόν {ουδέτερο}

volume_up
αλίπαστο προϊόν

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αλίπαστο προϊόν» στα αγγλικά

προϊόν ουσιαστικό
English
ακαθάριστο εθνικό προϊόν ουσιαστικό
εξαγόμενο προϊόν ουσιαστικό
English
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ουσιαστικό
ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν ουσιαστικό
ακτινοβολημένο προϊόν ουσιαστικό
ανακυκλωμένο προϊόν ουσιαστικό
ανασυσταμένο προϊόν ουσιαστικό
ανόργανο χημικό προϊόν ουσιαστικό
αποξηραμένο προϊόν ουσιαστικό
αφυδατωμένο προϊόν ουσιαστικό
βιολογικό προϊόν ουσιαστικό
βιομηχανικό προϊόν ουσιαστικό
γαλακτοκομικό προϊόν ουσιαστικό
γεωργικό προϊόν ουσιαστικό
διαιτητικό προϊόν ουσιαστικό
εθνικό προϊόν ουσιαστικό
ελαττωματικό προϊόν ουσιαστικό
ενεργειακό προϊόν ουσιαστικό
ευαίσθητο προϊόν ουσιαστικό