αγγλική μετάφραση του όρου «ακόμα και»

EL

«ακόμα και» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ακόμα και {επιρ.}
EN
EL

ακόμα και {επίρρημα}

volume_up
ακόμα και
Ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί του πράσινου κινήματος χρησιμοποιούν πλυντήρια.
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
Έχει ανανεωθεί ακόμα και ο τρόπος εναλλαγής παραθύρων πατώντας ALT+TAB.
Even the method of pressing ALT+TAB for switching windows has been giving an update.
Ακόμα και στο μουσουλμανικό κόσμο, ο ορισμός της άρχισε να γίνεται αποδεκτός.
Even in the Muslim world, his definition of jihad began to gain acceptance.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ακόμα και» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Greek2:50 Ακόμα και όταν μεγαλώνουν, ανακαλύπτουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα.
2:50 Even in their older years, what we find is that there's still a problem.
GreekΟι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει για αυτόν τον νόμο, ακόμα και μέλη του Κογκρέσου.
Now most people never even heard about this law, including members of Congress.
GreekΑκόμα και στο μουσουλμανικό κόσμο, ο ορισμός της άρχισε να γίνεται αποδεκτός.
Even in the Muslim world, his definition of jihad began to gain acceptance.
GreekΘα μεταβούμε ακόμα πιο κάτω και θα πάμε στην περιστροφή ενός και μόνο ηλεκτρονίου.
We're going to move even further down, and go to one single electron spin.
GreekΚαι ήμουν διαφορετική πριν γίνω οτιδήποτε άλλο -- ακόμα και πριν από κορίτσι.
GreekΑκόμα και όταν ένας Καναδός εξαπατά το σύστημα, το κάνει με τρόπο που ωφελεί την κοινωνία.
Even when a Canadian cheats the system, they do it in a way that benefits society.
GreekΥπό εξέταση -- Η διαφήμιση ελέγχεται ακόμα και δεν μπορεί να προβληθεί, μέχρι να εγκριθεί.
Under review -- Ad is still being reviewed and can't show until it's been approved.
GreekΗ τράπεζα θα σας επιστέψει τα χρήματα, ακόμα και αν αυτή η μέθοδος πληρωμής δεν είναι ενεργή.
Even if that payment method isn't active, the bank will still issue your refund.
GreekΈχει ανανεωθεί ακόμα και ο τρόπος εναλλαγής παραθύρων πατώντας ALT+TAB.
Even the method of pressing ALT+TAB for switching windows has been giving an update.
GreekΑυτό ισχύει ακόμα και αν η εκδήλωση ή η εκπομπή που εγγράψατε είναι ανοιχτή για το κοινό.
This is true even if the event or show you recorded was open to the public.
GreekΟ δίσκος διατηρεί τις πληροφορίες ακόμα και όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
GreekΚαι ακόμα και τα ζώα μας, όπως αυτοί οι γάιδαροι, αγαπούν τα κτίρια μας.
We made it. And even animals, like these donkeys, love our buildings. (Laughter)
GreekΑλλά ακόμα και σήμερα, αυτή η ανάμνηση βρίσκεται ακόμα στη μνήμη των ανθρώπων.
GreekΚαι ένα ακόμα πράγμα: Ο Archie έπασχε και ο ίδιος από αυτή την ασθένεια.
GreekΜπορείτε να αλλάξετε την επιλογή δικτύου ακόμα και αν έχει αρχίσει να προβάλλεται η καμπάνια.
You can always change these network settings, even after your campaign has begun running.
Greek(Γέλια) Εννοώ, ακόμα και οι δημιουργιστές μας δίνουν 6.000, αλλά το Holywood μπαίνει στο ψητό.
(Laughter) I mean, even the creationists give us 6,000, but Hollywood goes to the chase.
GreekΑκόμα και οι σκληροπυρηνικοί του πράσινου κινήματος χρησιμοποιούν πλυντήρια.
GreekΑκόμα και από τους φερόμενους ως αγγλόφωνους μόνο 14% την περνάνε επιτυχώς.
GreekΤα δημιουργήματα του είναι σχεδιασμένα να κινούνται - ακόμα και να επιβιώνουν - από μόνα τους.
GreekΑν πάρουμε την γνώση, τότε ακόμα και η σοφία μπορεί να βρεθεί.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ακόμα και» στα αγγλικά

ακόμα επίρρημα
English
και σύνδεσμος
English
αν και σύνδεσμος
λες και σύνδεσμος
English