αγγλική μετάφραση του όρου «ακυρώνω»

EL

«ακυρώνω» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ακυρώνω {μεταβ.ρ.}
EL

ακυρώνω {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
ακυρώνω (επίσης: αναιρώ, ανακαλώ)