αγγλική μετάφραση του όρου «ακροάζομαι»

EL

«ακροάζομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

ακροάζομαι {ρήμα}

volume_up
ακροάζομαι