αγγλική μετάφραση του όρου «ακουμπώ σε»

EL

«ακουμπώ σε» Αγγλικά μετάφραση

EL

ακουμπώ σε {ρήμα}

volume_up
ακουμπώ σε (επίσης: στηρίζομαι σε)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ακουμπώ σε» στα αγγλικά

σε μετοχή
English
την φέρνω σε ρήμα
English
κατατάσσω σε ρήμα
English
μπροστά σε μετοχή
English
δοκιμάζομαι σε ρήμα
English
πέφτω πάνω σε ρήμα
πλάι σε μετοχή
English
στηρίζομαι σε ρήμα
συμμετέχω σε ρήμα
αναφέρομαι σε ρήμα
English
αρμόζω σε ρήμα
English
δίπλα σε μετοχή
English
επάνω σε μετοχή
English
μέσα σε μετοχή
English
οδηγώ σε ρήμα
πάνω σε μετοχή
English
παίρνω μέρος σε ρήμα
την πέφτω σε ρήμα
English