αγγλική μετάφραση του όρου «ακολούθως»

EL

«ακολούθως» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ακολούθως {επιρ.}
EL

ακολούθως {επίρρημα}

volume_up
1. επίσημο
ακολούθως
volume_up
hereupon {επιρ.} [επίσημο]