αγγλική μετάφραση του όρου «ακινητοποιούμαι»

EL

«ακινητοποιούμαι» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

ακινητοποιούμαι {ρήμα}

volume_up
ακινητοποιούμαι (επίσης: σταματώ)