αγγλική μετάφραση του όρου «αιμοκάθαρση»

EL

«αιμοκάθαρση» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
κάνω αιμοκάθαρση {μεταβ.ρ.}
EL

αιμοκάθαρση {θηλυκό}

volume_up
1. ιατρική
αιμοκάθαρση (επίσης: αιμοδιάλυση)
αιμοκάθαρση (επίσης: αιμοδιάλυση)